Print this page
-->

Alakuló ülés, az alpolgármester, valamint a bizottságok megválasztása

Október 31-én tartotta alakuló ülését Berettyóújfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete. A napirendi pontok között szavaztak az alpolgármester személyéről és a bizottságok tagjairól is.

A városháza nagyterme a külső megújulás mellett az ülések lebonyolításában is fejlődött. Ezentúl szavazórendszer, egyéni mikrofonok és nagyméretű monitorok segítik a napirendi pontok tárgyalását. A tanácskozásokat pedig a város honlapján elhelyezett linkre kattintva élőben is nyomon lehet követni.

Az alakuló ülésen Turzó Boglárka és a Bajnóca Népdalkör nemzeti Himnuszunk után egy csokorra való népdalt adott elő.

Ezt a képviselők, majd a polgármester eskütétele követte. - Köszönet illeti a választás lebonyolításában résztvevők munkáját, illetve a szavazópolgárok részvételét - mondta Muraközi István a napirendi pontok tárgyalása előtt. Az első előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának rendelet tervezete volt. Ezt tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadták el a képviselők.

Titkos szavazáson döntöttek az alpolgármester személyéről is. Muraközi István Bónácz Jánost jelölte a tisztség betöltésére.

A képviselők a titkos szavazáson 9 igennel választották meg Bónácz Jánost Berettyóújfalu alpolgármesterévé.

Az ülésen elhangzott, hogy a képviselő-testület szakbizottságainak számát, tagjait és elnökeit előzetes egyeztetést követően alakították ki. Muraközi István az ülésen elmondta, ebben a ciklusban is három bizottság fogja segíteni a képviselő-testület munkáját. Az előterjesztés szerint az Ügyrendi, Közrendvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnökének: Nagy Istvánnét tagjainak, a képviselő-testületi tagok közül: Szántai Lászlót, Vitányi Ferenc Józsefet, nem képviselő tagjának: Bottó Gabriella Juditot és Papp Mátét választja meg. A Humánpolitikai Bizottság elnökének: Nagy László Csabát, tagjainak, a képviselő-testületi tagok közül: Kiss Tamást és Gyula Ferenc Andrásnét, nem képviselő tagjának: Pásztor Károlyt és Szepesi Katalint választja meg. A Pénzügyi Bizottság elnökének: Dr. Zákány Zsoltot, tagjainak, a képviselő-testületi tagok közül: Nagy István Örsöt és Csarkó Imrét, nem képviselő tagjának: Gógán Péternét és Lencsésné Gál Máriát választja meg.

A képviselők szavazatukkal jóváhagyták az előterjesztés szerinti bizottsági struktúrát, a tagok pedig átvehették esküokmányukat. Bónácz János az ülés végén tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a választást követően október 24-én a FIDESZ-KDNP hét képviselője képviselői csoportot hozott létre, a frakció vezetésére pedig őt kérték fel. Novemberben kétszer üléseznek a képviselők. 21-én délután fél öttől közmeghallgatást tartanak a Járási Hivatal Fráter László-termében, soros ülésüket pedig a hónap utolsó csütörtökén tartják.

20191031_101310.jpg 20191031_110627.jpg 20191031_110654.jpg

20191031_110805.jpg 20191031_110822.jpg 20191031_110909.jpg

20191031_110921.jpg 20191031_111533.jpg 20191031_111542.jpg

20191031_111602.jpg 20191031_111700.jpg 20191031_111709.jpg

P1480362.jpg
.