Print this page
-->

A forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett Berettyóújfalu

Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére, ünnepi megemlékezésre várták a berettyóújfaluiakat. 

A rendezvények 9 órakor ünnepi istentisztelettel kezdődtek a baptista imaházban, igét Kiss János lelkipásztor hirdetett. Beszéde a szabadságról szólt más-más nézőpontból megvilágítva, hogy a történelem folyamán oly sokféle módon gondolkoztak róla, legyen az fizikai, szellemi, erkölcsi, személyes vagy éppen jogi szabadság.

Mást jelent ez a fogalom a hatalmat gyakorló, elnyomó vagy a rabságban szenvedőknek. Mint mondta, a hatalom szabadsága az erőben rejlik és a félelemkeltés az alapja. Az igazi szabadság azonban fegyverrel nem szerezhető meg és nem is lehet ilyen módon megvédeni. A jelen embere pedig a szabadság címén saját vágyainak kiszolgáltatva elégíti ki pillanatnyi szükségleteit úgy, hogy mások méltóságát nem veszi figyelembe. A lelkipásztor hangsúlyozta: az istentől elszakadt ember nem tudja helyesen értelmezni a szabadság fogalmát, azt még a bűnbeeséskor vesztettük el. Betlehemben azonban újra megszületett és a Golgotán vívta meg az emberiség harcát és a feltámadás során győzedelmeskedett az igazi szabadság: a Krisztusi szabadság – mondta a lelkipásztor.

 Kiss János baptista lelkipásztor

10 órától a hagyományoktól eltérően a Népliget felújítási munkái okán, az ünnepi megemlékezés a Szent István téri Országzászlónál volt. Ünnepi beszédet Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere mondott, majd a „Szabadság, szerelem” című műsort Kiss Alexandra, Búzási Patrik és a BRP táncosai adták elő.

Az ünnepségen közreműködött a berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar, Hegedűs Imre vezényletével.

 

„Bátorság, kitartás, küzdelem, haza, összetartozás és igazság” - ez ’48 üzenete

 

Muraközi István polgármester ünnepi beszédében elmondta: „a forradalom nem múlt el következmények nélkül: érvényben maradt a jobbágyfelszabadítás, Közép és Kelet-Európa területén pedig felgyorsult a modernizáció, a feudális rendszerek megszűnésével, illetve gyengülésével megkezdődhetett a polgári-tőkés viszonyok kialakulása, a dinasztikus nagyhatalmi politika átrendeződése, ezért március 15-e nem csupán a szabadsághősök ünnepnapja. A polgármester kiemelte 1848 fiatal forradalmárainak kimagasló szerepét, amikor a magyaroknak egyedül, másfél éven keresztül kellett megküzdeniük az akkor ellenünk összefogó cári és az osztrák birodalmakkal.  

 

Muraközi István polgármester 2019. március 15-én

 

„Március 15-e akkor is, és ma is az önvizsgálat napja”

 

A városvezető az ünnep kapcsán úgy szólt, nem elég minden március 15-én összegyűlni egy órára, végignézni az ünnepi műsort és másnap folytatni ugyanúgy, mint azelőtt. A márciusi ifjak példát adnak a magyaroknak, főleg a fiataloknak, ők akkor olyan tapasztalt tábornokok tudását felhasználva, mint Bem és Damjanich álltak helyt. Március 15-e akkor is, és ma is az önvizsgálat napja - fogalmazott Muraközi István, hozzátéve: ünnepeljük a forradalmárokat és cselekedjünk is úgy, mint ahogyan ők tették.

 

Bátorság, kitartás, küzdelem, haza, összetartozás és igazság- ezekből a szavakból kell származtatnunk feladatainkat.

 

A polgármester utalt a 48-as személyiségek között is meglévő ellentétekre, különböző szemléletekre. Mint mondta bár sokan különböző véleményt fogalmaztak meg, de a közös cél együttműködéssel egy irányba vitte őket. Ez a jelenkor közéletének különböző területein, a különböző módon gondolkodók számára is példaként kell álljon.

 

A haza, a nemzet és a szabadság iránti elkötelezettség

 

A polgármester emlékeztetett Széchenyi és Kossuth országos kérdésekben folytatott szellemi párbajaira is, akik végül mégis közösen vitték révbe a nemzet ügyét és lettek minisztertársak ugyanabban a kormányban. Kiemelte nemzetünk szabadságáért tenni akaró elődeinket: báró Eötvös József, Deák Ferenc, Esterházy Pál herceg, Gróf Batthyány Lajos, ők a haza és a nemzet iránti elkötelezettségüket bizonyították és a közöttük meglévő véleménykülönbségnek nem rendelték alá a közös érdeket: mindvégig hittek a nemzetben. „Ma sem lehet más a cél sem szűkebb pátriánkban, sem az országunkban, sem azokon a nemzetközi porondokon, amelyekre a magyar állampolgárok döntései útján léptünk, lépünk fel.”  A polgármester beszédét báró Eötvös József gondolataival zárta: Minden hegy csúcsban végződik. Emelkedjetek bátran, s kik kiindulva a hegy alján távol álltatok egymástól, fenn a tetőn találkozni fogtok.”