Print this page
-->

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum "csillagai" kaptak elismerést

Nyolcvannégy „csillag” kaphatott június 5-én főigazgatói dicséretet Hajdúnánáson.  A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum legkiválóbb eredményeket elért tanulóit díjazták „BSZC Csillagai” elnevezésű alkalmon.

A rendezvény  2017-ben indult útjára arra a céllal, hogy méltó elismerést kapjanak a tanév során kimagasló eredményt elérő tanulók és felkészítő tanáraik. Minden évben más-más tagintézmény ad otthont az eseménynek. Idén a BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája volt a házigazda.  Az ünnepséget a hajdúnánási iskola tagintézmény vezetője, Pappné Fülöp Ildikó nyitotta meg. Ünnepi beszéddel  Pelyhéné Bartha Irén főigazgató  köszöntötte a résztvevőket. A főigazgató asszony úgy szólt: a mai oktatási intézmények a változások korát élik, újabb és újabb kihívásokkal néznek szembe.

A díjazottak és felkészítőik

A negyedik ipari forradalom korszakát éljük, amely meghatározza a dinamikusan növekvő magyar gazdaság fejlődésének irányát és ütemét is. Az Ipar 4.0 kínálta lehetőségek maximális kihasználása csak akkor lehetséges, ha a vállalatok felkészültségén túl, a megfelelő tudással bíró munkaerő is folyamatosan rendelkezésre áll. Ennek biztosítása igen nagy kihívások és feladatok elé állítja a szakképzés egész intézményrendszerét. Új munkakörök, technológiák születnek, egyes foglalkozások megszűnnek, vagy átalakulnak, a digitális tudás és ismeret felértékelődik.

A cél tehát az, hogy a szakképzés intézményeiben végzettek száma és felkészültsége minél jobban és rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság, a munkaerőpiac igényeihez. A minőségi munkaerő-utánpótlás biztosítása akkor lehetséges leginkább, ha a munkaadói igényeket leginkább közelítő képzési tartalmat magába foglaló szakmákat oktatunk egy keresletvezérelt, duális képzési rendszerben. Az innováció és technológiai megújulás átszövi a gazdaság egészét és folyamatosan új feladatokat ró az oktatás-nevelés folyamatára is. Az oktatási rendszer digitális átalakulásának legfontosabb célja a tanulók sikeres felkészítése a digitális világ térhódítására, melynek egyik lehetséges eszköze annak biztosítása, hogy lehetőség szerint minden tanuló elsajátíthassa a jövő technológiáit, nem csak az informatikát, hanem a robotikát, a kiterjesztett valóságot, vagy a 3D nyomtatást. A tanulók kimagasló eredményei, sikerei hírül viszik a tagintézmények jó hírét és erősítik a városok közösségének egységét. Hajdú-Bihar megye vidéki városai ugyanis csak akkor fejlődhetnek dinamikusan tovább, ha a jövő generációi elkövetkezendő életük színteréül választják majd ezeket a településeket.  Pelyhéné Bartha Irén beszéde végén gratulált a BSZC legeredményesebb és legtehetségesebb tanulóinak.

Az ünnepi beszéd és műsor után a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeinek nemzetközi, országos, regionális és megyei eredmény birtokosait díjazták.  A „csillagok” Pelyhéné Bartha Irén főigazgatótól elismerő oklevelet, Papp Gábor kancellártól pedig könyvjutalmat vehettek át. A tehetséggondozás széles palettáját bizonyítja, hogy közismereti, idegen nyelvi, informatikai, sport és szakmai versenyek díjazottjai, összesen nyolcavnnégy, országos szinten kimagasló eredményt elért diák kapott főigazgatói dicséretet. Felkészítésükben negyvenegy pedagógus működött közre. Lelkiismeretes munkájukért ők is elismerésben részesültek. A BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából főigazgatói dicséretben részesült Kányási Sándor Martin tanuló, aki az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyen, épület és szerkezetlakatos szakmában 2. helyezést ért el. A BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából főigazgatói dicséretben részesült Bata László, aki a Budapesten megrendezett „SzakmaSztár”, Szakma Kiváló Tanulója versenyen, asztalos szakmában 4. helyezett lett. A BSZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából főigazgatói dicséretben részesültek a CEFU-Centrum Futsal Országos Bajnokság döntőjében elért VIII. helyezésükért a Veress Ferenc csapat tagjai.

A kiemelkedő eredmények a tagintézmények hatékony pedagógiai munkáját fémjelzik, az átadott oklevelek pedig megerősítik a diákokat abban, hogy jó úton indultak el céljaik eléréséhez.  

Az ünnepségen írták alá a Debreceni Egyetem és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum közötti együttműködési keret-megállapodását is. A tanárjelölt hallgatók iskolai tanítási gyakorlatára és egyéni iskolai gyakorlatára vonatkozó együttműködési keretmegállapodásról Prof. Dr. Maticsák Sándor, a Debreceni Egyetem tanárképzési főigazgatója kiemelte, nagyszerű lehetőségként tekintenek erre az együttműködési lehetőségre. A jövő pedagógusainak életszerű körülmények között nyílik lehetősége gyakorlati készségeik fejlesztésére, tapasztalatok szerzésére.

A keret-megállapodás aláírása után újraélesztő készülékeket is átadtak. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum fontosnak tartja azt, hogy ne csak felújított és korszerűen felszerelt tantermekben tanulhassanak, hanem biztonságban is érezhessék magukat tanulók és felnőttek egyaránt tagintézményekben. A Centrum vezetősége nemcsak a gyerekek szociális körülményeire, hanem egészségügyi állapotára is figyel, éppen ezért döntöttek úgy, hogy saját forrásból nem csak az elsősegély-nyújtáshoz szükséges eszközöket, hanem újraélesztő készülékeket is vásárolnak. A készülékek működtetéséhez értő kollegák képzése jelenleg is folyamatban van. Az elmúlt tanévben már öt tagintézménybe kerültek defibrillátorok, most pedig újabb három intézmény kapott ilyen készüléket. Pelyhéné Bartha Irén főigazgató és Papp Gábor kancellár a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bessenyei György Szakgimnáziuma (Berettyóújfalu), a BSZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Hajdúböszörmény), valamint a BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Hajdúszoboszló) tagintézményvezetőjének adta át a készülékeket.

A rendezvényt kötetlen beszélgetéssel egybekötött állófogadás zárta.