-->

A magyar kultúrát ünnepelte a város

Bánházi Gyöngyi festőművész kiállításának megnyitójával kezdődött tegnap délután a Magyar Kultúra Ünnepe rendezvénysorozat második napja Berettyóújfaluban. A kiállítást Gavrucza Tibor, ny. református esperes-lelkipásztor nyitotta meg.

Az esemény hangulatát  Petru Dalma előadóművész éneke alapozta meg a Mozi Galériában.

Az ünnepségsorozat a Nadányi Zoltán Művelődési Ház – Bihar Vármegye Képgalériájában folytatódott, ahol Magyar Zita fazekas népi iparművész, a népművészet ifjú mestere, „Az agyag és én” című kiállítása nyílt meg. A művészt Kolozsvári István, a Bihari Népművészeti Egyesület elnöke méltatta. Kolozsvári István személyes hangvételű megnyitójában úgy fogalmazott:

„Alapító tagja vagy a Bihari Népművészeti Egyesületnek, én csak bő tíz éve tartozom a közösséghez, vagy mondhatnám úgy is, hogy ehhez a nagycsaládhoz. De amit itt mutatsz, az egyéni alkotómunkán túl, az is iskolapélda lehet. Értő és érző módon nyúlva mások alkotásaihoz veszel részt különböző szakmai zsűrik munkájában, és rendezel meg csoportos, gyűjtemények kiállításokat. Az elmúlt években pedig a tágabb rokonsághoz is kapcsolódtunk. Te magad tagja vagy a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Fazekas Szakmai Bizottságának. És miután a szövetségben még néhányan Törökné Marikával, Rácz Erikával és Veled egyetemben ellátunk különböző feladatokat, így mondhatjuk, hogy országos, sőt Kárpát-medencei szintre emelkedett közös munkálkodásunk – és ami a legjobb benne, hogy nem is mindig kell ehhez itthonról elmenni.  

Te magad már tudod, hogy mennyi munka van a mögött, hogy valaki elnyerje a népi iparművész címet, a népművészet ifjú mestere kitüntetést, vagy bármiféle alkotói pályázatot, nívódíjat. De ezt a tudást és tapasztalatot nem zárod magadba, hanem jó szívvel adod át mindazoknak, akik ebbe az irányba tartanak. Ahogy Te is megkaptad ezt annak idején többek között Pálné Rózától, és építgetted be abba szakmai pályafutásba, amelynek lenyomatai szinte kronológiai rendben sorakoznak most a falakon.  A hagyományos barcasági, a mára klasszikussá váld zöld mázas edények, melyek követnek egy-egy funkciót, vagy éppen ünnepkört. Az innovatív megoldások széles tárháza: kerámiaplasztikák, a lakásbelső modern darabjai, kitüntetések plakettjei vagy sportversenyek érmei mutatják azt a sokoldalúságot, azt a finomszemcsés egyéniséget, ami az elmúlt nem sok időben kialakult benned és általad.”

 

A megnyitót Turzó Boglárka és Magyari Anna népdalcsokrai tették teljessé.

A magyar kultúra ünnepének berettyóújfalui gálaestjét huszadik alkalommal is teltházas közönség fogadta.  Ünnepi köszöntőt Biró Rozália parlamenti képviselő, Demian Zsolt, az RMDSZ Margitta-körzeti szervezetének elnöke és Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere mondott.

A polgármester beszédét a 2020-as év kerek évfordulóinak kiemelésével kezdte:

„100 évvel ezelőtt Európa hatalmasai úgy döntöttek, hogy mi, akik évezredes hagyományok szerint egy nemzethez, egy országhoz tartoztunk és ugyanabban a vármegyében éltünk, egyik napról a másikra egy új országhatár két különböző oldalán találjuk magunkat. Sok nehézség, lemondás és veszteség után azonban három évtizeddel ezelőtt megdőltek a kelet-európai elnyomó rendszerek. Mi akkor bíztunk az európai népek új integrációjában, amitől a természetes viszonyok újrarendeződését vártuk. Három évtizeddel ezelőtt nagy lehetőséget jelentett az önrendelkezés, az önkormányzatiság visszanyerése. Mi is újra egymásra találhattunk, a határ két oldalán.

Muraközi István elmondta, immár 20. alkalommal ünnepeljük együtt Biharország egészében a Himnusz születésnapját, ezzel az egyetemes magyar kultúrát. Berettyóújfalu Nagyvárad magyar közösségével, 5 éve pedig Debrecennel és Margittával kiegészülve. Berettyóújfalu és Margitta, a két Berettyó-parti város között pedig 15 éve köttetett meg a hivatalos testvérvárosi kapcsolat.

A polgármester úgy fogalmazott:

„Bármelyik évforduló apropóján is tekintünk vissza, a magunk vonatkozásában nyugodtan elkészíthetjük a számvetést. Városaink, közösségeink komoly lépéseket tettek a megmaradásért és a gyarapodásért. Egyenként és együttesen is.

A Magyar Országgyűlés határozatba foglalta, hogy 2020 legyen a nemzeti összetartozás éve. Az indoklás szerint a döntéshozó „támogatja és szorgalmazza az anyaországban, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarság körében többek között olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét- mondta Muraközi István.

A polgármester emlékeztetett a trianoni döntésre, annak következményeire, és azokra a helyi elöljárókra és polgárokra, akik az összetartozás és a fennmaradás ügyéért sokat tettek. Kiemelte Erdélyi Gábor személyét, aki Berettyóújfalu életének meghatározó alakítója volt. Formálója és megalapozója mindannak, amit a városban ünnepelhetünk.

Úgy szólt:

Az ő élete jól szimbolizálja a teljes 20. századunkat. Szerény és alázattal végzett munkáját még egy ízben hangoztatni is kellett, hogy meggyőzze a kor urait, hogy bár elhurcolták, kényszermunkára szorították, ő nem cselekedett soha, senki ellen. Mindig csak valakikért. Ma már ugyancsak természetes, hogy helyben minden közösségi eseményünkhöz megtalálhatjuk azokat a helyi szereplőket – műfajtól függetlenül -, akik teljessé teszik közösségi alkalmainkat. Van zeneiskolánk és fúvószenekarunk, kiemelkedő tehetségű népdalosaink, népzenészeink és néptáncosaink. Az azóta területi feladatellátóvá nőtt Bihari Múzeum pedig egy ízben az év múzeuma címet is elnyerte. Művészeti iskolák, egyéni alkotók és alkotóközösségek, képző- ipar- és népművészek mellett a klasszikus és a könnyűzene is jelentős a városban.”

 

A gálaesten adták át az Erdélyi Gábor-díjat is. Erdélyi Gábor-díj kitüntetés annak a Berettyóújfaluban élő és alkotó személynek, illetve működő csoportnak adományozható, aki, illetve amely tevékenységével a város kulturális életét gazdagította, vagy a közművelődés területén szolgálta, szolgálja az itt élőket. Idén a díjat Lisztes Éva, A Nadányi Zoltán Művelődési Ház vezetője kapta. 

Lisztes Éva tősgyökeres berettyóújfalui családban született, majd hármas iskolásként Erdélyi Gábor tanítványai közé tartozott. Az iskolai órák, szakkörök és a Bihar Néptáncegyüttesben töltött évek meghatározták pályaválasztását, sőt mai munkáját is. Az akkori nevén Zalka Máté Szakközépiskolában óvónőként végzett, majd 1989-en, Debrecenben tanítói oklevelet szerzett. Ezt követően szinte azonnal Berettyóújfalu művelődési központjába került, így három évtizede dolgozik a közművelődés területén. Először a gyermekprogramok felelőse volt – a játszóházaktól az óvodás képzőművészeti körig, a pedagógusok továbbképzésétől a nagykereki hajdútáborig számos módon járult hozzá a legkisebbek kulturális neveléséhez. Ezután tevékenysége egyre teljesebb lett. A városi nagyrendezvények és a különböző közösségi művelődési formák szervezése egyaránt beletartozott. Irányította a művelődési központ felnőttképzési tevékenységét, és a Berettyó Filmszínház üzemvezetője is volt. Még az intézmény keretei között kezdtek hozzá munkatársaival a Bihari Népfőiskola létrehozásához, mely azóta önálló és időtálló szervezetté nőtte ki magát. Ma pedig a város közművelődési feladatellátásának hivatalos szereplője is. Lisztes Éva e szervezetnek alapító tagja, 2009-től titkára, majd 2014 óta az elnöke. 2016-ban lett az akkor létrejövő Berettyó Kulturális központ igazgatóhelyettese, az intézményen belül a Nadányi Zoltán Művelődési Ház és a Makk Kálmán Mozi vezetője. Kiváló forrásteremtő képességének egyik jelentős példája, hogy az intézmény és a város egy új kulturális színtérrel gazdagodhatott, a Bodorka Népmesepont létrehozása által. Az elmúlt három évtizedben számos hagyományossá vált szakmai program és rendezvény elindítója. Sikerrel tudja az aktuális jogszabályi és pénzügyi lehetőségekből kihozni a legtöbb eredményt, és mindig szem előtt tartja a hiteles tartalmat. Emeljük ki, hogy ő volt a javaslattevő az Erdélyi Gábor terem elnevezésében, mely aztán mintául szolgált a későbbi névadásokhoz. Munkával és a pályázati programokba történő bevonással támogatja a város, sőt a térség köznevelési és kulturális intézményeit, művészeti csoportjait. A legelső időszaktól aktív részese és formálója Berettyóújfalu határon túli kulturális kapcsolatépítésének, a bihari civil szervezetek közös tevékenységének. Többek között az ő nevéhez fűződik az első Bihari Folkfesztivál megszervezése, melynek keretében a Bihar és a Nagyvárad Táncegyüttesek egy közös koreográfiát is színpadra állítottak. Mindezek elismeréseként vehette át 2009-ben a Bihar Kultúrájáért érmet. Ugyancsak jelentős része volt a Berettyóújfalu és Székelylengyelfalva közötti kapcsolatok kialakításában. Lisztes Éva a több lábon állás és az egész életen át tartó tanulás jeles példája. Munkahelyi és civil tevékenysége mellett több mint tíz éve működteti sikeresen saját autósiskoláját, első számú hivatásához kapcsolódóan pedig ma is tanul. 2002-ben szerzett kulturális menedzseri szakképesítést, jelenleg pedig a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszékének első éves hallgatója. Szerteágazó tevékenysége, szakmai felkészültsége és a város közössége iránti elkötelezettsége minden szempontból méltóvá teszik Erdélyi Gábor örökségéhez.

A gálaest kulturális műsorokkal folytatódott: Kokas Erzsébet népdalénekes és Kokas Károly tangóharmonikás népdalaival,  a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar klasszikusaival,  a Debreceni Egyetem Monteverdi Kórusa, kórusénekkel szórakoztatta a magyar kultúrát ünneplő közönséget a  Nadányi Zoltán Művelődési Ház színháztermében.

.

A honlapon megjelenő hírek, adatok és fotók a Berettyó Rádió tulajdonát képezik, adatbázisának részei, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A Berettyó Rádió előzetes engedélye nélkül tilos a Berettyó Rádió honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.

 

A Berettyó Rádió médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja.


Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. telefonszám: (+36 1 457 7100), honlap: www.nmhh.hu