-->

Biztonságos, gondoskodó és fejlődő város – elfogadták Berettyóújfalu költségvetését

Az önkormányzat február 27-i ülésén elfogadták a képviselők 5 milliárd 799 millió forint főösszeggel Berettyóújfalu költségvetését. Muraközi István polgármester az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, a 2020-as költségvetés biztonságot, gondoskodást, gyarapodást és fejlődést jelent.

A város intézményei és dolgozói részére a biztonságos működést és egzisztenciát szolgálja, a települési támogatások jóvoltából egyre többen részesülhetnek segítségben, az pedig, hogy 3,3 milliárd forint jut felhalmozási kiadásokra, a fejlődést jelenti Berettyóújfalunak. Utóbbi az ebben az évben pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztéseket, beruházásokat jelenti. A rendelet tárgyalásakor elhangzott, előzetesen valamennyi intézmény-, és hivatalvezetővel megtörténtek az egyeztetések, és mindannyian támogatták a költségvetés elfogadását, ezt az ülésen is elmondták. Berettyóújfalu 2020. évre vonatkozó költségvetési rendeletének tervezetét egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül fogadta el a tizenegy tagú képviselő-testület.

A részletek

Az önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is jelentős támogatást tud nyújtani, 59 millió forinttal tervez a nehéz anyagi helyzetben lévő emberek megsegítésére. Ebben az évben jelentős változás a hulladékszállítási díj támogatására jogosultak körének bővülése, hiszen már a 70. életévüket betöltöttek számolhatnak ezzel a kedvezménnyel.

Az önkormányzat intézményeiben és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak is számolhatnak az illetmények esetében a garantált összegre történő emeléssel.

A településüzemeltetési kiadás 382 millió forint lesz 2020-ban. Helyi utak kátyúzására, valamint szilárd burkolatú utak karbantartására 20-20 millió, útalapos utak karbantartására 20 millió, belterületi utak emelt műszaki tartalmú felújítására 35 millió, járdafenntartásra 5 millió forint jut majd. A belvízelvezéssel kapcsolatos munkák, illetve üzemeltetési költségek tekintetében 25 millió forint kiadással kalkulál a rendelet. Közművelődési-, és sportfeladatokra nyújtható, a bizottságok hatáskörébe tartozó támogatások 18 millió forintra emelkednek. A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 354,  a Közintézmények Szolgáltató Irodája 433, a Polgármesteri Hivatal 250 még a Berettyó Kulturális Központ 342 millió forintos költségvetéssel gazdálkodik. A szociális feladatellátásra átadott összeg emelkedik 2020-ban, az önkormányzat által igényelt támogatást a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásán keresztül a Bihari Szociális Szolgáltató Központ részére juttatja el, ez 315 millió forint.

Fontos és jelképes döntések

Az ülésen közbeszerzési eljárás megindításról is döntöttek, a József Attila utcán megépítendő inkubátorház kapcsán, mely a helyben működő és induló vállalkozásoknak nyújt infrastrukturális és szolgáltatási segítséget.

Arról is határozat született, hogy térítésmentesen, öt év határozott időtartamra (a közüzemi díjak megfizetése mellett) adja bérbe az önkormányzat a kórházi bölcsőde épületét a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére gyógypedagógiai óvoda kialakítása céljából.

Egy jelképes támogatói határozat is született az ülésen. Berettyóújfalu Város Önkormányzata egyetért a Székely Nemzeti Tanács által indított „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű polgári kezdeményezés tárgyával, céljaival és támogatja azt. A kezdeményezés arra irányul, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság vizsgálja az ügyet egymillió uniós állampolgár papír alapú, vagy online aláírására van szükség. Az előterjesztés úgy fogalmaz, a kezdeményezés sikeressége hosszútávon hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa őshonos nemzeti közösségei, köztük a határon túli, a székelyföldi, kalotaszegi, pártiumi és felvidéki magyarok is megőrizhessék kulturális identitásukat, mégpedig a saját szülőföldjükön.

Berettyóújfalu csatlakozik a megye 22 településének részvételével létrejövő Debreceni Régió Együttműködési Tanácshoz, melynek célja a régió gazdasági versenyképességének növelése, a fejlettebb régiókhoz való felzárkózás elősegítése, az optimális munkaerőpiaci viszonyok kialakítása, a lakosság, a szakképzett munkaerő elvándorlásának lassítása, megállítása révén a térség megtartó erejét növelése.

.

 

A honlapon megjelenő hírek, adatok és fotók a Berettyó Rádió tulajdonát képezik, adatbázisának részei, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A Berettyó Rádió előzetes engedélye nélkül tilos a Berettyó Rádió honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.

 

A Berettyó Rádió médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja.


Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. telefonszám: (+36 1 457 7100), honlap: www.nmhh.hu